dbfldkfdbgml: 실패한 문제들

풀었나? 문제ID↓ 문제 이름 출제자 시도 횟수 정답 비율
BOARDCOVER2 게임판 덮기 2 JongMan 2390 23%
BOJ Baekjoon Online Judge Baekjoon 1034 23%
EDITORWARS 에디터 전쟁 JongMan 2456 21%
GENIUS 지니어스 JongMan 1263 25%
HANOI4 하노이의 네 탑 JongMan 1506 27%
KAKURO2 Kakuro II astein 767 43%
MATCHFIX 승부조작 JongMan 1098 37%
MEETINGROOM 회의실 배정 JongMan 1052 32%
RESTORE 실험 데이터 복구하기 JongMan 3107 23%